بروز رسانی: چارچوب افزونه به روز رسانی: شرح پلاگین به روز رسانی: پیوند پلاگین
جدید: پشتیبانی از وردپرس 4.9.4 به روز رسانی: هسته افزونه 3.0.12 توسعه دهندگان: فیلتر جدید 'yith_barcode_display_value' توسعه دهندگان: فیلتر جدید 'yith_ywbc_formatted_value' توسعه دهندگان: فیلتر جدید 'yith_ywbc_image_filename' توسعه دهندگان: فیلتر جدید 'yith_ywbc_image_size' توسعه دهندگان: فیلتر جدید 'yith_wcbc_image_margin

افزونه بارکدخوان ووکامرس

هنگامیکه باید بسته با کشتی حمل شود. کوچکترین اشتباه موجب نتایج منفی خواهد شد. همچنین زمانیکه محصولات فروشگاهتان باید از سهام بارگیری شده یا تخیله شود یا زمانیکه شما احتیاج دارید تا بدانید کدام محصولات داخل بسته ارسالی خارج یا تحویل داده شده است، تنش بالا میرود.

هیچکس نمیداند بهترین روش برای جلوگیری از این اشتباهات چیست

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس با استفاده از خواندن یکسری اعداد تولید شده ساده توسط بارکدها،  میتوانید برخی اتوماسیون‌ها را برای جلوگیری کامل از اشتباهات اعمال کنید.

به همین علت است که ۴۰ سال میلیاردها دفعه در طی روز از آن استفاده میشود.

 

فیلم آموزشی این افزونه را در همین صفحه مشاهده نمایید:

 

 

YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes به شما اجازه خواندن و تولید بارکدها و کیوآر کدها را میدهد. به طور خودکار هم برای محصولات و هم برای سفارشات تولید میکند. میتوانید هر خواندن را با یک عمل خاص ترکیب کنید تا اتوماسیون سازی شده و سرعت کارتان را بدون اشتباه بالا ببرید.

چگونگی استفاده از افزونه

فعالسازی بارکدها برای محصولات

فعالسازی بارکدها

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس برای مدیریت بارکد در محصول، تنظیمات افزونه را باز کرده به مسیر YITH Plugins -> Barcodes and QR Codes بروید و گزینه Enable for products را فعال کنید.

 

انتخاب پروتکل

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس انتخاب پروتکل بارکدی که میخواهید برای وبسایتتان استفاده کنید: Product barcode protocol را پیدا کنید، سپس از منوی بازشو یک مورد از بین انواع مختلف بارکد را انتخاب کنید، مانند EAN-13، STD-25 یا QR CODE .

 

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس | بار کدهای کد های ووکامرس | رمزینه پاسخ سریع

 

تولید خودکار بارکد

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس میتوانید به افزونه اجازه دهید تا هم برای محصولات موجود و هم برای محصولات تازه ایجاد شده به طور خودکار بارکد تولید کند.

اگر میخواهید برای تمام محصولات فروشگاهتان به طور خودکار بارکد تولید کنید، روی دکمه خاصی در بخش Tools واقع در داشبور تنظیمات افزونه کلیک کنید.

اگر میخواهید  بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس اگر میخواهید تا به طور خودکار بارکدی به محصول تازه ایجاد شده اختصاص یابد، گزینه New products را در داشبورد تنظیمات افزونه فعال کرده و گزینه Enable manual barcode را غیر فعال کنید.

 

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس | بار کدهای کد های ووکامرس | رمزینه پاسخ سریع

تولید دستی بارکد

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس اگر میخواهید تا به طور دستی بارکدی به محصولات فروشگاهتان اختصاص دهید، گزینه Enable manual barcode را در داشبورد تنظیمات افزونه فعال کرده و گزینه New products را غیرفعال کنید.

این ویژگی زمانی کاربرد دارد که محصولاتتان دارای بارکد هستند یا میخواهید به طور دستی بارکدها را کنترل کنید.

اکنون میتوانید بارکد را بینید و شانس افزودن و ویرایش بارکد را در صفحه محصول دارید.

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس | بار کدهای کد های ووکامرس | رمزینه پاسخ سریع

محصولات متغییر

همچنین افزونه اجازه میدهد تا بارکدها را برای محصولات متغییر مدیریت کنید: به طور دستی یا خودکار میتوانید برای هر تغییر خاص بارکد تولید کنید.

 

نمایش بارکد در صفحه محصول

اگر گزینه Show in product page را فعال کرده باشید، بارکد در صفحه توضیحات محصول نمایش می‌یابد.

فعالسازی بارکدها برای سفارشات

فعالسازی بارکدها

برای مدیریت بارکد در سفارش، تنظیمات افزونه را باز کرده به مسیر YITH Plugins -> Barcodes and QR Codes بروید و گزینه Enable for orders را فعال کنید.

 

انتخاب پروتکل

انتخاب پروتکل بارکدی که میخواهید برای وبسایتتان استفاده کنید: Order barcode protocol را پیدا کنید، سپس از منوی بازشو یک مورد از بین انواع مختلف بارکد را انتخاب کنید، مانند EAN-13، STD-25 یا QR CODE .

 

ایجاد بارکد

بارکد را میتوان به صورت دستی یا خودکار برای هر سفارش جدید تولید کرد.

اگر میخواهید افزونه این عمل را کنترل کند، از داشبورد تنظیمات افزونه گزینه New orders را فعال کنید.

 

اگر ترجیح بر این بود که بارکد را به طور دستی وارد کنید، به صفحه ویرایش سفارش رفته و مقدار موردنظر را از طریق متاباکس مربوطه ( مشخص شده در تصویر ) تنظیم کنید.

 

بارکدها در ایمیل‌ها

میتوانید بارکد سفارش را هنگامیکه تولید میشود، در تمام ایمیلهای مرتبط با سفارش یا یکی از آنها، پس از تکمیل سفارش، ارسال کنید

 

بارکدها و کیوآر کدهای ووکامرس | بار کدهای کد های ووکامرس | رمزینه پاسخ سریع

همچنین اگر میخواهید بارکد مربوط به هر محصول را در ایمیل وارد کنید، گزینه Product barcode in email را فعال کنید

همچنین اگر میخواهید بارکد مربوط به هر محصول را در ایمیل وارد کنید، گزینه Product barcode in email را فعال کنید.

 

کدهای کوتاه

رندر بارکد YITH

کد کوتاه [yith_render_barcode] اجازه میدهد تا بارکد را در هر قسمت از صفحه نمایش دهید، پارامترهای آن عبارتند از:

ID: اشاره به ID خاصی دارد، شما شیء بارکد را که شناسه آن برابر با مقدار نشان داده شده است خواهید دید.

hide_if_empty  ( به طور پیشفرض فعال است): پارامتری است که با پارامتر ID استفاده میشود، اگر بارکدی برای ID خاص نباشد، نمایش نمیدهد.

Value: با پارامتر protocol استفاده میشود که اجازه میدهد تا مقدار خاصی را برای نمایش بارکد اختصاص دهید.

Protocol: اجازه میدهد تا مشخص کنید کدام پروتکل را برای نمایش استفاده کنید. ( به طور پیشفرض EAN8 است ).

بارکد سفارش YITH

کدکوتاه [yith_order_barcode] به شما اجازه می دهد تا بخش هایی را مشاهده کنید که می توانید عملیات را براساس سفارشات انجام دهید.

پارامترهای آن عبارتند از:

search_type: نوع شئ اجراکننده عملیات را نشان میدهد، به طور پیشفرض گزینه shop_order است.

capability: ( به طور پیشفرض گزینه manage_woocommerce است ) نشان دهنده توانایی های لازم برای نمایش نتایج کدکوتاه است.

style: طرحی را تنظیم می کند تا شما بتوانید اقداماتی که در سفارشات انجام میشود را ببینید، به طور پیشفرض روی buttons تعریف شده است.

Actions: نشان دهنده عملیاتی است که می توان روی سفارشات انجام داد، هر عمل برابر یک دکمه نمایش داده شده توسط کد کوتاه است. (مانند جستجو و تکمیل سفارش )

اگر سفارش توسط اسکن کامل شود، همانند تصویر زیر یک متن به سفارش اضافه میشود. ( با نام کاربری که سفارش را انجام داده است )

بارکد محصول YITH

با این کدکوتاه میتوان فیلد متنی را نمایش داد تا کاربر مقدار بارکد را وارد کرده و یکسری عملیات انجام دهد، از برخی اقدامات مانند جستجو گرفته تا اقدامات سفارشی که توسط افزونه‌های شخص ثالث انجام می شوند.

پارامترهای موجود عبارتند از:

Capability: (به طور پیشفرض روی گزینه manage_woocommerce است ) نشان دهنده توانایی های لازم برای نمایش نتایج کدکوتاه است.

Actions ( رشته ): رشته‌ای جدا شده توسط ویرگول، با لیستی شامل اقداماتی که میتوان بر اساس مقدار بارکد رو محصولات اعمال کرد.

هر عمل به عنوان یک دکمه نمایش داده می شود و تمام اقدامات سفارشی به یک کد شخص ثالث برای مدیریت خود نیاز دارند.

عملیات موجود جستجو و تکمیل سفارش هستند.

مثال‌ها

نمایش محدوده کدکوتاه به همه کاربران

اگر capability را روی all تنظیم کنید میتوانید به همه اجازه دهید تا محدوده محتوای تولید شده توسط کدکوتاه را هم ببینند و هم مدیریت کنند.

مثال زیر محدوده کدکوتاه را به همه نشان میدهد.

[yith_product_barcode capability=”all”]

نتیجه مانند تصویر زیر خواهد شد. ( مقدار ۹۹۴ برای انجام جستجو در بارکدهای محصولات استفاده میشود ):

 

نمایش محدوده کدکوتاه فقط برای کاربری که توانایی مدیریت ووکامرس را دارد

میتوانید به کاربرانی که فقط توانایی خاص دارند اجازه دیدن محدوده کدکوتاه را بدهید.

مثال زیر محدوده کدکوتاه را فقط به کاربرانی که توانایی مدیریت ووکامرس دارند، نشان میدهد.

[yith_product_barcode capability=”manage_woocommerce”]

اگر capability را خالی رها کنید به طور پیشفرض روی حالت manage_woocommerce است.

[yith_product_barcode]

نتیجه مانند تصویر زیر است:

 

نمایش دکمه‌های اضافی در محدوده کدکوتاه

یک عمل پیشفرض به نام search وجود دارد، اما امکان افزودن دکمه‌های بیشتر هم هست، هر یک دکمه برای یک عمل اضافی در نظر گرفته میشود، که به افزونه‌های شخص ثالث اجازه میدهد تا اقدامات سفارشی‌شان را مدیریت کنند.

مثال زیر سه دکمه جستجو، افزایش سهام و کاهش سهام را نمایش میدهد.

درحالیکه دکمه جستجو واقعا عمل جستجو را براساس مقدار بارکد وارد شده انجام میدهد، دو دکمه دیگر به دلیل نداشتن هیچگونه کدی، هیچ عملی انجام نمیدهند.

[yith_product_barcode actions=”search, increase stock, decrease stock”]

 

تاکنون برای این محصول امتیازی توسط خریداران ثبت نشده است.

دیگر محصولات