درخواست اپلیکیشن ریکاد

اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت اپلیکیشن ریکاد: راهنما

درخواست اپلیکیشن ریکاد

  • این نام در زیر آیکون اپلیکشن در ابزار موبایلی کاربر نمایش داده خواهد شد
  • انواع فایل های مجاز : png.
    یک تصویر با پسوند png و عرض 512 پیکسل و ارتفاع 512 پیکسل آپلود کنید.
  • اگر سایت شما ssl میباشد آدرس را با https و در غیر اینصورت با http ارسال کنید.
  • توکن نوتیفیکشن را از وب سایت pushe.co دریافت کنید.
  • در این فیلد یک شماره همراه ارسال نمائید تا در صورتی که ابهامی در این خصوص برای تیم اپلیکشن وجود داشت با شما سریعا تماس گرفته شود.
  • یک ایمیل برای ارسال اپلیکیشن بیلد شده وارد نمائید تا پس از بیلد اپلیکیشن ، فایل اپلیکیشن برای شما ایمیل شود.