کد های مفید برای ویرایش وردپرس , سفارشی سازی وردپرس , کد وردپرس , وردپرس

کد های مفید برای ویرایش وردپرس

کد های مفید برای ویرایش وردپرس ، شاید شما هم بخواهید تا وردپرس سایتتان را به نسبه دیگر سایت ها شخصی سازی کنید و در آن ویرایش هایی انجام دهید ، در این موقع افزونه های زیادی هستند که در این امر به شما یاری میدهند و یا کد های فراوان ! پیدا کردن افزونه های مورد نیاز هم بسیار راحت تر است چون هر روز بر تعداد آننها افزوده می شود حال اگر بخواهید از کد ها در این زمینه استفاده کنید نیاز دارید دقت بیشتری روی آنها بکنید.

کد های مفید برای ویرایش وردپرس , سفارشی سازی وردپرس , کد وردپرس , وردپرس

کدها در وردپرس

کد های مفید برای ویرایش وردپرس ، شما راه های زیادی دارید تا از کدهایتان در وردپرس استفاده کنید و اما برای تغییر در وردپرس میتوانید کدهایتان را در فایل function.php  قرار دهید اما بسیار مواظب باشید تا کدتان به مشکل نخورد و تخریب نشودبرای مقابله با تخریب احتمالی کد چند روش هست:

۱ – خودتان یک افزونه بسازید

۲ – از پلاگین های پشتیبان کد در وردپرس بهره بگیرید

۳ _ بهره گیری از پلاگین های مخصوص قالب

۴ _ بهره گیری از child theme که کد ها را درون آن قرار دهید

شما برای ایجاد تغییرات در سایت میتوانید از پلاگین رایگان code snippets  استفاده کنید و در این صورت نیازی به ویرایش در فایل function.php  ندارید.

ارسال اتوماتیک مطالب در توییتر

همانطور که میدانید توییتر از برترین شبکه های اجتماعی دنیاست حال اگر بخواهید مطالبی که در سایتتان منتشر میکنید بطور خودکار در تویتتر هم بارگزاری شود از کد زیر استفاده کنید:

function content_twitter_mention($content) {
return preg_replace('/([^a-zA-Z0-9-_])@([0-9a-zA-Z_]+)/', $1@$2, $content);
}
add_filter('the_content', 'content_twitter_mention');
add_filter('comment_text', 'content_twitter_mention');بهره گیری از shortcode در ابزارک ها

مواقعی میخواهید در ابزارک هایتان قابلیتی قرار دهید که نیاز دارید از شورت کد بهره بگیرید ، برای فعال کردن این قابلیت از کد زیر استفاده کنید :

	add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );

اگر میخواهید کاربران بعد از ثبت نام به مکان دیگری انتقال یابنند از کد زیر استفاده کنید:انتقال کاربر بعد از ثبت نام

function wps_registration_redirect(){

return home_url( '/finished/' );

}

add_filter( 'registration_redirect', 'wps_registration_redirect' );

 

هر بار که یک پست را تکراری را دوباره میبینید اطلاعات دوباره ذخیره میشود برای رفع این ایراد از کد زیر بهره ببرید:رفع مشکل ذخیره دوباره اطلاعات با دیدن دوباره مطلب

if (!defined('WP_POST_REVISIONS')) define('WP_POST_REVISIONS', 5);

if (!defined('WP_POST_REVISIONS')) define('WP_POST_REVISIONS', false);

 

اگر میل دارید تاریخ و سال در نوشته شما مشخص شود از کد زیر استفاده کنید:نمایش تاریخ و سال در نوشته

function year_shortcode() {

$year = date('Y');

return $year;

}

add_shortcode('year', 'year_shortcode');

 

شما هر موقع که میخواهید نوشته ای را در وردپرس انتشار دهید به لحاظ امنیتی عنوان پست شما بررسی میشود برای برداشتن این محدودیت از کد زیر استفاده کنید:برداشتن محدود کننده عنوان ها

function the_title_trim($title) {$title = attribute_escape($title);$findthese = array(

'#Protected:#',

'#Private:#'

);$replacewith = array(

'', // What to replace Protected with

'' // What to replace Private with

);$title = preg_replace($findthese, $replacewith, $title);

return $title;

}

add_filter('the_title', 'the_title_trim');

 

از آنجایی که هر چیزی با بروزرسانی رونق میگیرد یقینا نوشته های شما هم از این قائده مستثنا نیستند حالا برای اینکه وقتی نوشته به روز می شود تاریخ نوشته هم آپدیت شود نیاز هیت از کد زیر استفاده کنید:امکان نمایش تاریخ به روز نوشته

Posted on <?php the_time('F jS, Y') ?> <?php $u_time = get_the_time('U'); $u_modified_time = get_the_modified_time('U'); if ($u_modified_time != $u_time) { echo "and last modified on "; the_modified_time('F jS, Y'); echo ". "; } ?>

 

پنهان کردن ورژن وردپرس

برای اینکه شماره نسخه وردپرس خود را پنهان کنید هم کد زیر کد خوبی است:

<?php

// Remove the version number of WP

// Warning - this info is also available in the readme.html file in your root directory - delete this file!

remove_action('wp_head', 'wp_generator');?>

 

حذف فیلد آدرس در نظرات

میدانید که نظرات اسپمرها بسیار زیاد هستند به همین علت بهتر است شما فیلد آدرس را حذف کنید از قسمت نظرات کاربران پس از کد زیر بهره بگیرید:

function remove_comment_fields($fields) {

unset($fields['url']);

return $fields;

}

add_filter('comment_form_default_fields','remove_comment_fields');

 

نمایش  تعداد تصاویر ضمیمه نوشته

این کد تصاویری که یک نویسنهد برای نوشته اش ضمیمه کرده است را نشان میدهد:

add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_attachment_count', 5); add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns_attachment_count', 5, 2); function posts_columns_attachment_count($defaults){ $defaults['wps_post_attachments'] = __('Attached'); return $defaults; } function posts_custom_columns_attachment_count($column_name, $id){ if($column_name === 'wps_post_attachments'){ $attachments = get_children(array('post_parent'=>$id)); $count = count($attachments); if($count !=0){echo $count;} } }

 

فشرده کردن عکس های jpg

برای فشرده سازی تصاویر jpg بسیاری از افراد از افزونه ای=ستفاده میکنند در حالی که برای اینکار کد هم هست:

add_filter( 'jpeg_quality', 'smashing_jpeg_quality' );

function smashing_jpeg_quality() {

return 100;

}

 

استفاده از تصاویر ویژه در نوشته

برای استفاده کد زیر را وارد کنید:

function exclude_category_home( $query ) {

if ( $query->is_home ) {

$query->set( 'cat', '-5, -34' );

}

return $query;

}add_filter( 'pre_get_posts', 'exclude_category_home' );

 

 

پنهان یا پاک کردن دسته ها در صفحه اصلی

این قابلیت در قالب های پولی اکثرا هستاما برای بهره گیری در قالب های رایگان با کد زیر این کار را انجام دهید:

function exclude_category_home( $query ) {

if ( $query->is_home ) {

$query->set( 'cat', '-5, -34' );

}

return $query;

}add_filter( 'pre_get_posts', 'exclude_category_home' );

 

تغییر نتایج موتور های جستجو در سایت

اگر میل دارید تعداد نتیجه های جستجو در وبسایت خود را تغییر دهید از کد زیر استفاده کنید:

function limit_posts_per_page() { if ( is_category() ) return 2; else return 5; // default: 5 posts per page } add_filter('pre_option_posts_per_page', 'limit_posts_per_page');