آموزش درون ریزی قالب وردپرس با کمک xml | درون ریزی وردپرس | وردپرس | xml

آموزش درون ریزی وردپرس یکی از مهمترین امکاناتی که وردپرس دارد انتقال اطلاعات است.شاید فکر کنیم که اطلاعات سایت ما فقط برای خودمان کاربرد دارد و جای دیگر احتیاجی نیست که از اون استفاده کنیم. اما تجربه ثابت کرده است که اینکار کاربردی و گره گشا است.

چرا به انتقال محتوا نیازمندیم

1.بعضی از سایتها را برای نمونه میسازیم برای ایجاد کردن سایت میتوان از محتوای یک سایت دیگه استفاده نمود.

2.شاید بخواهیم در سایت مان تغییری را چک کنیم، میتوانیم با انتقال داده به لوکال هاست یا دیگر محیط های تست استفاده نماییم.

3.ممکن است تغییر در سایت مشکلاتی را بوجود بیاورد، میتوانیم سایت دیگری را داشته باشیم که برای سایت ما بعنوان برادر دوقلو نقش پشتیبان داشته باشد.

4.ممکن است بخواهیم سایت مان را در یک دامنه ی دیگر ایجاد کنیم.

5.شاید بخواهیم اطلاعات را به سیستم دیگرمان منتقل کنیم.

6.با اینکار میتوانیم محتوای بعضی از افزونه ها را منتقل کنیم.

انتقال داده در دو قسمت برون بری و درون ریزی رخ میدهد.

اطلاعات سایت مان را برون بری کنیم

باید از سایت مبدا فایلی را دریافت کنیم با فرمت “xml”  که شامل اطلاعات و اجازه نامه ی انتقال اطلاعات است.

در ابتدا در پنل مدیریت وردپرس به ابزارها سپس به برون بری میرویم.

آموزش درون ریزی قالب وردپرس با کمک xml | درون ریزی وردپرس | وردپرس | xml

در این قسمت انتخاب میکنیم که چه محتوایی داریم، معمولا گزینه هر محتوایی را انتخاب میکنیم تا برگه ها و نوشته هارا برون بری کنیم. به این نکته هم توجه کنیم که امکان دارد محتوای بعضی از قالب ها و افزونه ها قابلیت برون بری داشته باشد که در اینصورت باید قالب یا افزونه مورد نظر در سایت مقصد فعال باشد تا از محتوا در سایت مقصد استفاده نماییم.

آموزش درون ریزی قالب وردپرس با کمک xml | درون ریزی وردپرس | وردپرس | xml

سپس روی دکمه “دریافت پرونده برون بری شده ” کلیک میکنیم و یک فایل “xml” در سیستم شما دانلود میشود.

انتقال دادن اطلاعات به سایت وردپرسی مقصد

در این سایت در پنل مدیریت وردپرس ابتدا روی ابزارها میرویم سپس درون ریزی را انتخاب میکنیم و بعد انتخاب میکنیم که مبدا ما وردپرس بوده..

آموزش درون ریزی قالب وردپرس با کمک xml | درون ریزی وردپرس | وردپرس | xml

بعد باید افزونه “wordpress importer” را نصب کنیم.پس از نصب فعال سازی را میزنیم.آموزش درون ریزی قالب وردپرس با کمک xml | درون ریزی وردپرس | وردپرس | xml

سپس فایلی را که در قسمت قبل دریافت کردیم را انتخاب و گزینه “بار گذاری پرونده و درون ریزی آن” را میزنیم

آموزش درون ریزی قالب وردپرس با کمک xml | درون ریزی وردپرس | وردپرس | xml

هر نوشته در وردپرس نویسنده دارد در مرحله آخر میتوانید از بین نویسنده های سایت مقصد یک کدام را انتخاب کنید که در سایت جدید نوشته ها به اسم او منتشر شود و حتی میتوانید یک کاربر جدید ایجاد کنید که نام او به عنوان نام نویسنده ثبت شود.

همچنین با فعال کردن تیک گزینه “Download and import file attachments” فایلهای ضمیمه نوشته ها به سایت جدید اضافه میشوند.

آموزش درون ریزی قالب وردپرس با کمک xml | درون ریزی وردپرس | وردپرس | xml

نکته : برای انتقال دادن محتوای یک سایت به سایتی که در لوکال هاست نصب شده است درون ریزی راه مناسبی است اما عکس این اتفاق صحیح نیست و انتقال دادن محتوا از لوکال هاست به سایت دیگر با مشکل هکراه میشود.