اضافه کردن شماره هر صفحه وردپرس بدون پلاگین

اضافه کردن شماره هر صفحه وردپرس بدون پلاگین ، بصورت دیفالت قالب وردپـرس لینک صفحه چینی را از راه اضافه کردن لینک کهنه ترین پست به به روز ترین پست در اواخر پیج آرشیو وردپـرس قرار میدهد. اما اکثر وب سایت ها از صفحه چینی عددی استفاده می کنند . در این مطلب  قصد داریم نحوه صفحه چینی عددی در قالب وردپرس را برای شما بیان کنیم.

 صفحه چینی , اضافه کردن شماره هر صفحه وردپرس بدون پلاگین , صفحه چینی بدون افزونه

دو روش برای صفحه چینی عددی وردپرس موجود است ، در روش اول بطور دستی و در روش دوم با پلاگین و این بابت که این مقاله در رابطه با روش دستی این موضوع است ما در این مقاله به شیوه دستی به شما توضیح خواهیم داد.

اضافه کردن شماره هر صفحه وردپرس با روش دستی

این روش ، روشی است که در آن می آموزید بدون پلاگین و با دست خالی این کار را انجام دهید که یقینا به نفع شماست البته این را هم بدانید که سعی شما بایستی بر این اساس باشد که بطور قوی این آموزش را فرا بگیرید تا دچار سردرگمی در کد ها نشوید ، ابتدا کد زیر را به فایل functions.php بیفزایید.

function onliner_numeric_posts_nav() {

            if( is_singular() )

                        return;

            global $wp_query;

            /** Stop execution if there's only 1 page */

            if( $wp_query->max_num_pages <= 1 )

                        return;

            $paged = get_query_var( 'paged' ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1;

            $max   = intval( $wp_query->max_num_pages );

            /**        Add current page to the array */

            if ( $paged >= 1 )

                        $links[] = $paged;

            /**        Add the pages around the current page to the array */

            if ( $paged >= 3 ) {

                        $links[] = $paged - 1;

                        $links[] = $paged - 2;

            }

            if ( ( $paged + 2 ) <= $max ) {

                        $links[] = $paged + 2;

                        $links[] = $paged + 1;

            }

            echo '<div class="navigation"><ul>' . "\n";

            /**        Previous Post Link */

            if ( get_previous_posts_link() )

                        printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_previous_posts_link() );

            /**        Link to first page, plus ellipses if necessary */

            if ( ! in_array( 1, $links ) ) {

                        $class = 1 == $paged ? ' class="active"' : '';

                        printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( 1 ) ), '1' );

                        if ( ! in_array( 2, $links ) )

                                    echo '<li>…</li>';

            }

            /**        Link to current page, plus 2 pages in either direction if necessary */

            sort( $links );

            foreach ( (array) $links as $link ) {

                        $class = $paged == $link ? ' class="active"' : '';

                        printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $link ) ), $link );

            }

            /**        Link to last page, plus ellipses if necessary */

            if ( ! in_array( $max, $links ) ) {

                        if ( ! in_array( $max - 1, $links ) )

                                    echo '<li>…</li>' . "\n";

                        $class = $paged == $max ? ' class="active"' : '';

                        printf( '<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url( get_pagenum_link( $max ) ), $max );

            }

            /**        Next Post Link */

            if ( get_next_posts_link() )

                        printf( '<li>%s</li>' . "\n", get_next_posts_link() );

            echo '</ul></div>' . "\n";

}

 

کد بالا لیستی از لینک شماره را می سازد برای اضافه کردن به قالب بایستی برچسبی که در ادامه دارید را فایل های index.php, archive.php, category.php  و باقی قالب هایی archive اضافه نمایید.

<?php onliner_numeric_posts_nav(); ?>

 

در حال حاضر که صفحه چینی لیست شده است باید به آن استایل دهیم برای این بابت کد زیر را به فایل style.css اضافه کنید تا به صفحه چینی تان استایل داده باشید

.navigation li a,

.navigation li a:hover,

.navigation li.active a,

.navigation li.disabled {

            color: #fff;

            text-decoration:none;

}

.navigation li {

            display: inline;

}

.navigation li a,

.navigation li a:hover,

.navigation li.active a,

.navigation li.disabled {

            background-color: #6FB7E9;

            border-radius: 3px;

            cursor: pointer;

            padding: 12px;

            padding: 0.75rem;

}

.navigation li a:hover,

.navigation li.active a {

            background-color: #3C8DC5;

}

 

 صفحه چینی , اضافه کردن شماره هر صفحه وردپرس بدون پلاگین , صفحه چینی بدون افزونه

این شما و این صفحه چینی عددی که در قالب دست کردیم.

امیدواریم از این آموزش بهره کافی رو برده باشید با آرزوی موفقیت برای شما کاربر گرامی.